Gezondste Regio

Regionale samenwerking in de Regio Noord-Limburg

De acht gemeenten in Noord-Limburg werken samen aan de versterking van de brede welvaart in Noord-Limburg. Dit zijn de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray.

In 2020 is de gezamenlijke Regiovisie opgesteld om actuele maatschappelijke vraagstukken regionaal op te pakken. De visie kent één gezamenlijke ambitie: het zijn van de gezondste regio. Een vooruitstrevende ambitie met een sterke focus op positieve gezondheid in de breedste zin van het woord.

Om deze ambitie te bereiken werken we samen in een netwerk met partners en ambassadeurs. We pionieren samen om een gezonde beweging in gang zetten voor de toekomst van Noord-Limburg. Hier plukt iedereen in Noord-Limburg de vruchten van.

Onze stip aan de horizon 

Noord-Limburg is een gezonde plek voor iedereen om te leven, te ondernemen, te ontdekken en te werken!

Investeringsagenda

De regio Noord-Limburg heeft samen met de provincie Limburg een investeringsagenda opgesteld voor de periode tot en met 2023. In de investeringsagenda worden de investeringen benoemd die de regio samen met partners wil doen om de ambitie van de gezondste regio te realiseren én een bijdrage te leveren aan het oplossen van regio-overstijgende maatschappelijke vraagstukken. Hierbij maakt de regio gebruik van haar sterke punten: economische ontwikkeling op het gebied van agrofood, logistiek, maakindustrie, vrijetijdseconomie en kennisontwikkeling op deze gebieden met een accent op het gebied van voedsel en gezondheid. Met de investeringsagenda zal de regio Noord-Limburg een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van brede welvaart in Limburg, Nederland en Europa. Leidend hierbij zijn 7 icoonprojecten.

Lees hier de investeringsagenda

Regio Deal

De Regio Deal die tot stand is gekomen tussen de regio Noord-Limburg, provincie Limburg en het Rijk geeft een extra impuls aan de regionale samenwerking en het gezamenlijk oppakken van activiteiten met als doel de brede welvaart te versterken. In de Regio Deal staan vijf thema’s centraal.

Lees hier het persbericht van de regio deal

Regionaal uitvoeringsprogramma

In het regionale uitvoeringsprogramma komen de regionale ambities en activiteiten uit de investeringsagenda en de Regio Deal samen. Het is een ambitieus programma dat zich richt op de periode 2020 t/m 2023.

Het uitvoeringsprogramma biedt in de eerste plaats inzicht in de wijze waarop we onze ambities willen bereiken en de hoeveelheid middelen die we (als overheden) daarvoor ter beschikking (willen) stellen. Een aantal projecten waar we al zicht op hebben, zijn in het uitvoeringsprogramma opgenomen.

Lees hier het uitvoeringsprogramma

Volg de Gezondste Regio ook op Twitter

Gezondste Regio is een samenwerking tussen gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Beesel, Gennep, Mook en Middelaar en Bergen