• GezondsteRegio

  • Gezondste Regio

  • Gezondste Regio

Intranet

Regio Noord-Limburg – De gezondste regio

 

De regio Noord-Limburg – de gezondste regio – is het platform voor samenwerking en afstemming tussen gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Beesel, Gennep, Mook en Middelaar en Bergen.

Een gezamelijke visie

8 Noord-Limburgse gemeenten bundelen al enkele jaren hun krachten om een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van de regio Noord-Limburg en het oplossen van regionale maatschappelijke vraagstukken. In 2020 is een nieuwe regionale strategische visie opgesteld. Daarmee is de basis gelegd voor de inhoudelijke strategische kaders voor de samenwerking en ligt er een lange termijn perspectief voor de 8 gemeenten.

De ambitie: de gezondste regio

In de regiovisie is er gekozen voor één nadrukkelijke ambitie: het zijn van de gezondste regio. Een voor de hand liggende ambitie, in een regio met een sterke focus op de productie van gezonde voeding, innovatieve bedrijven, toerisme en vitale gemeenschappen. Gezondheid is de verbindende schakel tussen de economische en sociaal maatschappelijke activiteiten van de regio.

Lees Regiovisie Noord-Limburg 2040 de regiovisie.

Een impressie van de regionale ambities

De 6 pijlers

Onze ambitie wordt gedragen door 6 pijlers:

  1. Gezond ondernemen: Ondernemen en Innoveren
  2. Gezond zijn en gezond blijven: Vitaal en Gezond
  3. Gezond leven: Toerisme en Leisure
  4. Gezonde leefomgeving: Landelijk gebied
  5. Gezond verbinden: Mobiliteit en Logistiek
  6. Gezond leefklimaat: Energie en Klimaat

Samen investeren in de gezondste regio

De regio Noord-Limburg heeft samen met de provincie Limburg een investeringsagenda opgesteld voor de periode tot en met 2023. In de investeringsagenda worden de investeringen benoemd die de regio samen met partners wil doen om de ambitie van de gezondste regio te realiseren én een bijdrage te leveren aan het oplossen van regio-overstijgende maatschappelijke vraagstukken. Hierbij maakt de regio gebruik van haar sterke punten: economische ontwikkeling op het gebied van agrofood, logistiek, maakindustrie, vrijetijdseconomie en kennisontwikkeling op deze gebieden met een accent op het gebied van voedsel en gezondheid. Met de investeringsagenda zal de regio Noord-Limburg een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van brede welvaart in Limburg, Nederland en Europa. Leidend hierbij zijn 7 icoonprojecten.

Lees hier de investeringsagenda

Samen op weg naar een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg

De Regio Deal die tot stand is gekomen tussen de regio Noord-Limburg, provincie Limburg en het Rijk geeft een extra impuls aan de regionale samenwerking en het gezamenlijk oppakken van activiteiten met als doel de brede welvaart te versterken. In de Regio Deal staan vijf thema’s centraal.

Lees hier het persbericht van de regio deal

Regionaal uitvoeringsprogramma

In het regionale uitvoeringsprogramma komen de regionale ambities en activiteiten uit de investeringsagenda en de Regio Deal samen. Het is een ambitieus programma dat zich richt op de periode 2020 t/m 2023.

Lees hier het uitvoeringsprogramma

Gezondste Regio is een samenwerking tussen gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Beesel, Gennep, Mook en Middelaar en Bergen

Volg de Gezondste Regio ook op Twitter