Gezondste Regio

Energie en Klimaat

Gezonde energie en een gezond klimaat, voor nu en later!

Noord-Limburg staat voor een grote duurzaamheidsopgave. Ons klimaat verandert en dat vraagt om een transitie naar duurzame energiesystemen en een klimaatadaptieve omgeving.

Noord-Limburg heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 klimaatadaptief én vrij van fossiele brandstoffen te zijn. Samen met de andere programma’s staan we voor een gezonde woon-, werk-, en leefomgeving. We nemen ons klimaat serieus en investeren in duurzame oplossingen voor nu en voor later.

Elk gebied in onze regio is uniek en vraagt om maatwerk. We zoeken altijd naar de juiste balans tussen leven, wonen en werken met respect voor de natuur en het landschap. Noord-Limburg benut de kansen voor een klimaatrobuust landschap voor nu en later en kijkt daarbij naar de kansen voor opwek van energie in energieke gebiedsontwikkelingen.

Heeft u een project of initiatief dat ons gaat helpen? Neem dan gerust contact op!

Bestuurlijk trekkers: wethouder Antoon Splinter, gemeente Bergen en wethouder Thijs Kuipers, gemeente Horst aan de Maas.
Programmamanager Energie: Lieke Potten
Programmamanager Klimaat: Luc van Doesum
Contact: l.potten@venlo.nl / luc.van.doesum@peelenmaas.nl

 

Terug naar home