Gezondste Regio

Ondernemen en Innoveren

Gezond ondernemen is kennis maken en delen!

Noord-Limburg ontwikkelt zich tot een innovatieve en ondernemende regio waarbij gezond zowel letterlijk als figuurlijk een sleutelbegrip is. Dit doen we op alle voor de regio beeldbepalende economische sectoren: agrofood, maakindustrie, logistiek en toerisme & leisure.

We staan voor gezonde en duurzame productie, grondstofgebruik en transport; voor gezonde en veilige voeding en voor een gezonde balans tussen economie, infrastructuur en leefomgeving. Bij deze transformatieopgave leggen we de focus op kwaliteit in plaats van op kwantiteit. Daarom zijn duurzaamheid en circulariteit belangrijke drijfveren voor innovatie in Noord-Limburg. Zo draagt Ondernemen en Innoveren bij aan Brede Welvaart in onze regio.

Wat zijn onze ambities/hoe doen we dat:

  • Onze regio ontwikkelt, produceert en verzendt ‘Voedsel op maat’, met focus op kwaliteit in plaats van op kwantiteit.
  • Onze bedrijven dragen met slimme toepassingen bij aan de grote maatschappelijke opgaven. Zo werkt onze regio aan toekomstbestendige en duurzame verdienmodellen.
  • Kennis speelt een belangrijke rol. Zowel bij de ontwikkeling van onze regio als exportproduct. De Brightlands Campus Greenport Venlo en onze kennisinstellingen vervullen een cruciale rol.
  • Met goede opleidingen, uitdagende banen en een inspirerende, gezonde leefomgeving binden we talenten aan onze regio.

Om dit te bereiken stimuleren en ondersteunen we innovatieve bedrijven en kennisinstellingen in onze regio. De samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, overheden en maatschappelijke partners helpt ons om de ambities te realiseren. Sterker nog: zonder deze partners kunnen we de ambities van de Gezondste Regio niet realiseren.

Heeft u een project of initiatief dat ons gaat helpen? Neem dan gerust contact op!

Programmamanager: Jos van der Heijden
Contact: j.vanderheijden@venlo.nl

Terug naar home