Gezondste Regio

Vitaal en Gezond

Goed en gezond leven, meedoen en leren van elkaar!

In de regio we zetten we in op vitale gemeenschappen. Via het programma Vitaal & Gezond faciliteren en stimuleren we de vitale gemeenschappen in hun ontwikkeling van zelfsturend vermogen waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en van betekenis kan zijn. Daarbij vullen de overheid, maatschappelijke partijen en ondernemers elkaar aan op voorzieningen van gemeenschappen. Het goede leven, positieve gezondheid, transformatie in het sociaal en zorgdomein en preventie en bewustwording zijn daarin belangrijke thema’s en kaders.

De praktische invulling van Vitaal & Gezond doen we via de programmalijnen: Goed Leven, Waardevolle Zorg en Fitte Beroepsbevolking. In een leer-ontwikkel-netwerk leren de betrokken inwoners, gemeenschappen, ondernemers en beroepskrachten uit welzijn, zorg, vitale gemeenschappen, onderwijs, cultuur en sport van elkaar. Door elkaar te leren kennen, ervaringen en expertise te delen investeren we in relaties en ontstaat er een netwerksamenwerking tussen mensen.

Heeft u een project of initiatief dat ons gaat helpen? Neem dan gerust contact op!

Bestuurlijk trekkers: wethouder Frans Schatorjé, gemeente Venlo en wethouder Anget Mestrom, gemeente Peel en Maas
Programmamanager: Ron Genders
Contact: Ron.Genders@peelenmaas.nl

Terug naar home