Gezondste Regio

Landelijk gebied

Een gezond buitengebied, daar doen we het voor!

Noord-Limburg heeft een groot en uniek landelijk gebied dat de moeite waard is om te koesteren. Of het nu gaat over de natuur, de agrarische sector of recreatie, alles heeft invloed op onze omgeving. De balans tussen kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid wordt steeds belangrijker. We willen een (economisch) aantrekkelijke regio blijven maar ook de unieke variatie en kwaliteit van ons buitengebied behouden en versterken.

Veranderende regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en inzichten dwingen ons om vanuit een brede scoop te kijken naar de toekomst van ons buitengebied en de agrarische sector. Het programma Landelijk gebied bestaat uit twee programmalijnen namelijk Ruimte en Veiligheid.

In de programmalijn Ruimte benutten we de dynamiek van het landelijk gebied om nieuwe wegen in te slaan en vernieuwingen te helpen realiseren.

In de programmalijn Veiligheid ligt de focus op de ‘schaduwkant’ van ontwikkelingen die effect hebben op onze regio.

Heeft u een project of initiatief dat ons gaat helpen? Neem dan gerust contact op!

Bestuurlijk trekker: wethouder Rob Wanten, gemeente Peel en Maas
Programmamanager: Winand van der Kooij
Contact: winand.van.der.Kooij@venray.nl

Terug naar home