Gezondste Regio

Mobiliteit en Logistiek

Gezond verbinden en bewegen, van A naar B

Iedereen op een veilige en klimaatvriendelijke wijze van A naar B is onze ambitie. Dat vraagt om slimme mobiliteitsoplossingen én goede verbindingen in en buiten Noord-Limburg. Het mobiliteitsnetwerk Trendsportal is de verbindende schakel naar slimme mobiliteit en zet zich samen met ondernemers en inwoners in voor gezonde en duurzame bewegingen van A naar B.

We stellen ons contant de vraag: hoe verbeteren we traditionele vervoersoplossingen en hoe ontwikkelen we nieuwe en duurzame vervoersoplossingen?
Op weg naar minder vervuiling, een schonere wereld en slimme vervoersnetwerken.

Hoe doen we dat?

  • We verhogen de kwaliteit van leven zodat iedereen mee kan doen.
  • We verbeteren de bereikbaarheid voor bezoekers, bedrijven en ondernemers en de logistieke sector.
  • We zorgen voor een optimale verkeersveiligheid met 0 verkeersslachtoffers.
  • We investeren in schone, slimme en stille mobiliteit.
  • We zorgen voor goede fietsverbindingen, maatwerkvervoer in de vorm van deelvervoer, buurt- en wensbussen etc. en streven naar passend openbaar vervoer in de regio.

Heeft u een project of initiatief dat ons gaat helpen? Neem dan gerust contact op!

Bestuurlijk trekkers: wethouder Eric Beurskens (voorzitter Trendsportal), gemeente Horst aan de Maas en wethouder Geertjan Wienhoven, gemeente Mook en Middelaar
Programmamanager: Peter van Wijlick, Trendsportal / RMO Coördinator
Contact: peter.van.wijlick@trendsportal.nl

www.trendsportal.nl

Terug naar home