Gezondste Regio

Nieuws

Nieuwsbericht – 12-06-2021
Noord-Limburg: dé plek voor agro-toerisme in Nederland
De ambitie van de Regio Noord-Limburg is helder: de gezondste regio van Nederland worden. En daar hoort zeker ook Toerisme & Leisure bij. Op 12 juni is met trots het Platform Agrotoerisme gelanceerd bij Aardbeienland in Horst aan de Maas. Dit platform is dé ontmoetingsplek voor ondernemers uit de recreatie- en agrarische sector. Elkaar ontmoeten, samen plannen maken, innoveren en ons platteland, met een schat aan streekproducten, koesteren is onze gezamenlijke drijfveer. Win – win voor de ondernemers en de toeristen. Dit initiatief is een samenwerking tussen meer dan 50 ondernemers, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), MKB-Limburg en HAS Hogeschool.

We verbinden recreatie en agrofood
Platform Agrotoerisme is ontstaan uit het Actieprogramma Vrijetijdseconomie. Door cross-overs te maken met andere sectoren ontstaat er een flinke impuls aan de recreatieve sector én ontstaan er nieuwe verdienmodellen voor de agrarisch ondernemers. Agrotoerisme is niet nieuw, in Noord-Limburg zijn meer dan 200 agrarische ondernemers actief op het gebied van recreatie. En dit gaan er nog veel meer worden!

‘‘Zowel qua streekproducten als qua landschap hebben agrarisch ondernemers veel te bieden. Via het Platform Agrotoerisme worden onze leden uitgedaagd om hierin te professionaliseren, maar ook om verder te kijken dan de agrarische sector. Juist in de verbinding met andere sectoren ligt de sterkte van dit platform.’

Susanne Görtz, bestuurslid van de LLTB

Gezonde samenwerking werpt vruchten af
Door de krachten in de regio te bundelen ontstaan er mooie initiatieven! De samenwerkende gemeenten in de Regio Noord-Limburg en de Provincie Limburg faciliteren deze gezonde beweging. Innovatiebureau Bluehub begeleidt de uitvoering van de activiteiten van het Platform Agrotoerisme.

‘Platform Agrotoerisme is een vernieuwende samenwerking. De agrarische sector is van groot belang voor het platteland en dus ook voor een breed aanbod aan recreatieve activiteiten. Juist door deze samenwerking wordt het collectief versterkt en het bezoeken van Noord-Limburg nog meer genieten’

Janine van Hulsteijn, wethouder Toerisme en recreatie gemeente Gennep en bestuurlijk trekker Toerisme Regio Noord-Limburg.


Nieuwsbericht – 27-05-2021
Koning en koningin bezoeken regio Noord-Limburg

Donderdag 27 mei 2021 bezochten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima de regio Noord-Limburg. Het is altijd erg bijzonder om koninklijk bezoek te ontvangen.

Het programma stond in het teken van positieve gezondheid en de gezamenlijke ambitie om de gezondste regio van Nederland te worden. Het koninklijk paar werd hartelijk ontvangen op de Brightlands Campus Greenport Venlo, de innovatieve hotspot voor een gezondere toekomst door gezonde en veilige voeding.

Daarna brachten ze een inspirerend cultuurbezoek aan Stichting Passiespelen in Tegelen. Vervolgens naar Nationaal Park de Maasduinen in Bergen, waar ze wandelend genoten van de natuur en de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. De tour eindigde in Venray en spraken met professionals en jongeren over de mentale weerbaarheid van jongeren.

Al met al een mooi en gevarieerd programma. We hopen dat ze geïnspireerd en positief terugkijken op het bezoek aan Noord-Limburg. Ons heeft het in ieder geval geïnspireerd om door te gaan met onze gezamenlijke ambitie om de gezondste regio van Nederland te worden.

Foto: Provincie Limburg


Nieuwsbericht – 26-04-2021 

Congres Ondermijning en Georganiseerde criminaliteit – 16 en 17 september 2021

Door onze infrastructuur, het mooie buitengebied en de grensligging is Noord-Limburg erg aantrekkelijk voor ondernemers en bezoekers. Maar helaas ook voor (drugs)criminelen en mensen met een verkeerde bedoeling! De acht gemeenten in Noord-Limburg maken, samen met politie, justitie en Provincie Limburg, een vuist tegen ondermijnende criminaliteit. Als Gezondste Regio willen én moeten we zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen. Ondernemers en inwoners helpen ons hierbij!

In de Regiodeal Noord-Limburg is extra aandacht voor veiligheid. Door een intensieve samenwerking liggen er nu een aantal bijzondere veiligheidsprojecten, die criminelen een negatief reisadvies geven voor Noord-Limburg.
Op het congres presenteren de samenwerkende partijen de Noord-Limburgse aanpak én laten we ons ook weer inspireren door de aanpak en inzichten van anderen.

Programma en aanmelden: klik hier

 


2 maart 2021 – In de Limburger

Vandaag een mooi artikel in de Limburger over onze ambitie. Samen werken we aan een gezonde toekomst voor Noord-Limburg in de breedste zin van het woord.

Lees hier het hele artikel.

> Terug naar home

Nieuwsbericht – 26 februari 2021

Een vitaal en veerkrachtig Noord-Limburg, daar gaan we voor!

In 2019 hebben de acht gemeenten van Noord-Limburg een gezamenlijke visie opgesteld voor Noord-Limburg. Eén visie met de ambitie om de Gezondste Regio van Nederland te worden. Het uitvoeringsprogramma is vastgesteld voor de komende 4 jaar en onder meer vertaald in een Regio Deal en een Regionale Investeringsagenda. Rijksoverheid, Provincie Limburg, de acht gemeenten uit Noord-Limburg, diverse onderwijsinstellingen, ondernemers en de samenleving geven samen vorm aan de uitvoering. Samen bouwen we aan een breed en stevig fundament voor een gezonde toekomst van Noord-Limburg.

Waar staan we nu?

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de uitwerking van de Regio Deal en de Investeringsagenda. Er ligt nu een mooi pakket aan projecten die allemaal bijdragen aan de ambitie om de gezondste regio te worden. De colleges van B&W en Gedeputeerde Staten van Limburg hebben groen licht gegeven voor maar liefst 51 projecten. Een heel erg mooi resultaat. Een aantal projecten gaat meteen van start en voor andere projecten worden financiële middelen gevraagd aan de gemeenteraden.

Regionale agenda’s

  • De Regio Deal (samenwerking tussen rijk, provincie, gemeenten en partners) ondersteunt de ontwikkeling van de regio door bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de jeugd, het maximaal benutten van de kennisontwikkeling in de High Tech agrobusiness, het vergroten van de levensverwachting van inwoners, het vergroten van de veiligheid en het tegengaan van ondermijnende criminaliteit en grensoverschrijdende samenwerking.
  • De Investeringsagenda (samenwerking tussen provincie en gemeenten en partners) ondersteunt de brede ontwikkeling van de regio door samen projecten te starten op de hoofdthema’s: Gezond ondernemen: Ondernemen & Innoveren, Gezond zijn en gezond blijven: Vitaal & Gezond, Gezond leven: Toerisme& Leisure, Gezonde leefomgeving: Landelijk Gebied, Gezond verbinden: Mobiliteit & Logistiek en Gezond leefklimaat: Energie & Klimaat.

Samenwerking met partners

De ambitie van de Gezondste Regio wordt breed gedragen. Diverse ondernemers, maatschappelijke partners, onderwijsinstellingen en inwoners zijn betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van de projecten. De investering door deze partners is erg groot en de sleutel tot succes.

Wethouder Jan Loonen, gemeente Venray
“Alleen door samen te werken, kunnen we bouwen aan een toekomstbestendige regio. Een regio die klaar is voor de uitdagingen van de toekomst. Daarom is het goed dat iedereen de handen ineen slaat. Gemeenten, provincie, het Rijk, ondernemers, onderwijs, onderzoek: iedereen bouwt mee aan onze regio. Met de concrete projecten die we opstarten, zetten we forse stappen vooruit. Op die manier werken we aan een gezond, bloeiend en vitaal Noord-Limburg waar onze inwoners ook in de toekomst graag willen wonen en werken”.

Gedeputeerde Robert Housmans, Provincie Limburg
“Samen investeren in de kwaliteit van leven door in te zetten op innovatie vitaliteit, (positieve) gezondheid, mobiliteit, energie, future farming, ondernemen en toerisme. Ook als Provincie Limburg stimuleren op deze manier dat niet alleen ambities in deze regio werkelijkheid worden, maar vooral dat ieders welzijn en ontwikkelkansen een stevige impuls krijgen. Door in te zetten op zorgtechnologie zodat de zorg toegankelijk blijft en ouderen langer zelfstandig kunnen wonen of door onze jeugd via het recept van De Gezonde Basisschool van de Toekomst vooral de ingrediënten voor een goede en gezonde start te geven”.

Financiële impuls als aanjager

De Regio Deal en de Investeringsagenda bieden veel extra mogelijkheden om onze gezamenlijke ambitie te bereiken. De inhoud staat nu als een huis met daarnaast een ruim financieel kader van in totaal bijna € 80 miljoen.

Noord-Limburg – Gezondste Regio

In de Gezondste Regio zijn de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray vertegenwoordigd.

Bijlagen

Projecten Regio Deal Noord-Limburg

Projecten Investeringsagenda Noord-Limburg

 

> Terug naar home